Historia

Här kommer vi att berätta om Edshults historia.

Vi vill gärna hänvisa till den här sidan edshult.eu som har en del information om Edshult socknen.

Har du kanske gamla foton som kan passa in här?

Här kan du se den samlingen som finns i original ALBUM 1

Känner du till en historia som du upplevt i Edshult eller hört talats om?