Historia

Vi vill gärna hänvisa till den här sidan edshult.eu som har en del information om Edshult socknen.

Har du kanske gamla foton som kan passa in här?

Känner du till en historia som du upplevt i Edshult eller hört talats om?

————————————————————————————————————–

Söndagen den 5 maj 2024, intill Edshults kyrka, invigdes en minnessten över de ca 600 Edshultsbor som utvandrade till Amerika. Ceremonin började med trumpetsolo av John Thorn-Andersen efter att Anders Gustavsson hälsat varmt välkomna. Invigningstalet hölls av Irene Oskarsson, ordförande i Jönköpings läns hembygdsförbund. Stenen avtäcktes tillsammans av Irene Oskarsson och Tore Sand. Smålandssången framfördes av Alexandra Falk.

Inger Dejke talade om utvandringen och dess strapatser med utgångspunkt från släkten JP Zachrisson. På plats fanns kofferten som han rest med två gånger över Atlanten.

Tore Sand berättade om vikten av att bevara minnet av de som utvandrade och de som återvänder och söker sina rötter.

Dagen hade ca 100 besökare som bjöds på hamburgare med tillbehör.

Ett stort tack till alla som gjorde dagen till en stor succé.

Minnessten

Till de ca 600 Edshultsbor män kvinnor och barn som 1851 – 1926 utvandrade till Amerika. De flydde från misssväxt, förtryck och svåra förhållanden.

                      Minnesmärket rest av Edshults Samhällsförening 2024