Återblick 2018

Det nya årets första dag är solig och något blåsig. Under min promenad upp mot ruinerna efter Villan i Norrsånna ängar tänker jag tillbaka på året som vi lämnade bakom oss igår. Inte bara det som skett privat ut även det som skett här i Edshultsbygden – inte bara på årsmötet i februari och inte heller på för oss i styrelsen ett antal styrelsemöten utan på det flertal aktiviteter som varit både välbesökta och intressanta.

Söndagen den 6 maj cyklades det runt Mycklaflon, ett samarrangemang med Bellöortens LRF. Till Mycklaflons camping anlände ca 40 cyklister för att där pausa med frukt som Edshultssamhällsförening bjöd på. Samtliga cyklister fick även en lott för att få delta i ett lotteri.

Nästa planerade stopp var vid rastplatsen invid gasteken i Edshult där Tore Sandh berättade om Amerikaemigranter från Edshult.

Med anledning av VA vid Mycklaflon hölls ett extra styrelsemöte tillsammans med Mycklaflons fiskevårdsområdesförening i slutet av maj. Detta för att diskutera ett eventuellt ekonomiskt bidrag från Samhällsföreningen vid ett överklagande till Mark- och Miljööverdomstolen. Då Fiskevårdsområdesföreningen avstod från att överklaga diskuterades i stället ett ev. ekonomiskt bidrag till de fastighetsägare som överklagar Mark- och Miljödomstolens dom.

Ideella föreningar erbjöds en gratis utbildning i HLR samt en Hjärtstartare så i slutet av maj inbjöds det till ett informationsmöte där representant för räddningstjänst deltog. Även polis och Länsförsäkringar var med vid denna träff och de informerade om Säker by – Grannsamverkan. Edshultsborna erbjöds att delta i HLR-utbildning, intresse var så stort att HLR-utbildningen fick delas upp på 3 tillfällen. Vi bestämde även att starta ett Grannsamverkansprojekt – det finns i nuläget 5 Grannsamverkansområden i Edshult och dessa markeras av ett drygt 20-tal Grannsamverkanskyltar.

Hjärtstartaren placerades vid Mycklaflons camping. Ytterligare en kommer i dagarna att placeras i Tingstad på Linus Einars ladugård.

Vid ett flertal styrelsemöten har vi diskuterat och funderat kring om och i så fall hur vi ska kunna ta hand om de gravstenar som inte längre får stå kvar på Edshults kyrkogård. Vid ett av dessa tillfällen var Mats Sandell, ordf. Edshults och Hults församlingsråd, med eftersom Edshult och Hult numera är en församling. Att ett flertal äldre gravstenar ”bara” ska tas bort för alltid vill vi gärna hitta ett alternativ till. Vilka äldre gravstenar som ska tas bort resp. behållas avgörs av bl.a. Länsmuseet samt Södra Vedbo pastorat. Samhällsföreningen möjlighet att påverka var och är minimal. Vi har inte diskuterat klart ännu men hoppas att vi kan komma fram till en konstruktiv lösning under våren.

I samband med helgmålsgudstjänsten den 7 juli tog Inger Fransson med oss på en kyrkogårdsvandring som avslutades med kvällsfika på bänkarna vid kyrkogårdsmuren.

Sista söndagen i juli var det Edshultsdagen. Samhällsföreningen ordnade med utställning för olika hantverkare. Nytt för året var bl.a. smide. De hembakta ostkakorna hade som vanligt en strykande åtgång.

För att denna dag ska fungera krävs det många frivilliga medhjälpare. Allt ifrån dem som reser och tar ner tältet, bär bänkar och bord, bjuder in och ordnar för utställarna, de som bakar ostkakor samt goda bullar och kakor till dem som sköter försäljningen av dessa godsaker.

Styrelsen ville gärna uppmärksamma dessa så 1:a lördagen i september bjöds de med ut till Norrby Ängar som tack för allt det arbete som de lägger ner för att Edshultsdagen ska bli en väl fungerande dag.

Årets sista aktivitet var en Fotokväll den 18 november. Samhällsföreningen har 4 större fotoalbum med bilder från ca 1860 och fram till senare delen av 1900-talet. Albumen visades denna eftermiddag i Edshults församlingshem och intresset var verkligen stort. Ca 50 personer kom denna novembersöndag. Några hade även med sig privata bilder. Inger, Josefin och Julia hade bakat fantastiska bullar och kakor som de församlade bjöds på. Då intresset var så stort får vi fundera på om och hur vi ska ordna ytterligare fotovisningstillfällen framöver.

Nu väntar ett nytt år och nya aktiviteter. Styrelsen tar mer än gärna emot förslag på aktiviteter.

Närmast är vårt årsmöte i slutet av februari, fredag den 22/2 kl. 19.00 i församlingshemmet. Håll utkik efter kallelse och annons!

Till sist önskar jag Er Alla en god fortsättning på detta nya år 2019! Väl uppe i Norrsånna ängar och resterna av Villans husgrund fann jag denna – ett tydligt tecken på att inte alltför långt framöver väntar våren!

Edshults Förenäs 20190106
Tina Sjöbrink
Sekr. i Edshults Samhällsförening