Återblick 2022

Verksamhetsberättelse 2022 (sedan förra årsmötet 2022-04-10)

På årsmötet i april blev Inger Fransson och Ines Bergander omvalda, Andreas Ronnfors invald för två år i styrelsen. Amanda Evertsson, Martin Sander, Erik Andersson, Anette Evertsson och Åke Wrigfors blev omvalda. Ines Bergander blev vald som ordförande, Åke Wrigfors som kassör och Anette Evertsson som sekreterare. Styrelsen har 8 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Som numera några år blev det även 2022 en cykeltur runt Mycklaflon. Söndagen den 1/5 trampade stora och små rundan förbi Bellö, Norrsonna, Sjöbron, Edshult och Stallarp.

Den 14/5 2022 ägde den 1:a ”Lär känna Edshult”-träffen rum hos familjen Bergander på Åsa Gård. Vi ser fram emot fler tillfällen i socknen!

Ett nytt fint bord tillverkat av Börje Gustafsson har kommit till Gasteken. Tack!

Sommarkväll vid sjön: Arrangemangen blev mycket uppskattade, både i Bellö (juni), vid Mycklaflon (juli) och i Sanden (augusti). Till Sandens badplats lockades drygt 80 personer!

Samhällsföreningen är i kontakt med Eksjö Kommun angående Sandens badplats. 2022 slogs vassen en gång, parkeringen schaktades och grusades. Vi önskar fortfarande att kommunen fräschar upp omklädningshytten och håller efter vassen. Vi blev lovade en ny liten rutschkana som inte är på plats än. Börje Gustafsson renoverade grinden till badplatsen. Tack!

Edshultsdagen den 31:a juli blev en succé. Ett stort tack till alla besökare, till alla medhjälpare, såväl före, under och efter dagen!

Två uppskattade kyrkogårdsvandringar har genomförts (19/7 o 4/9). Vi tackar främst Tore Sandh och Inger Fransson!

En grupp har bildats för att undersöka om vi på något sätt kan bevara bortplockade gravstenar för framtiden. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att plocka bort alla gravstenar där gravrätten gått ut och där man ej har förlängt gravrätten.

För några år sedan inventerade Länsmuseet kyrkogården och beslutade att vissa stenar skulle bevaras. Dessa stenar har nu markerats med skyltar. 

Släktforskningskursen har ägt rum under hösten. 5 deltagare plus 2 ledare har träffats vid 6 tillfällen. Resumé: alla var mycket nöjda med kursen!

Hittills har 10 bebisfiltar av ull med brodyr ”Edshultsbor” lämnats till bebisar födda 2020 och senare. Vi bjuder familjer med nyfödda barn bosatt i Edshult till våra evenemang så att de vet att samhällsföreningen finns. Hör av dig om vi missat någon!

Den ”gamle brunnen” vid Brunnstorp har renoverats av Johan och Linus Einar. Nu är risken att någon går genom locket borta. Tack!

Den 6/1 2023 dansade cirka 30 personer ut julen i församlingshemmet. Pga. snövädret fick det blir runt en liten gran inomhus – alla var lika glada för det. Tack tomten och övriga arrangörer!

Då midnattsmässan 24/12 2022 inte kunde genomföras, bjöd Södra Vedbo Pastorat på en gudstjänst med naturfotografen Reine Jonsson i församlingshemmet den 15/1 2023.