Återblick 2021

Verksamhetsberättelse (sedan förra årsmötet 2021-09-12)

På årsmötet i höstas avtackades Sivert Karlsson som ordförande och ledamot. Tina Sjöbrink och Josefin Faust hade sedan tidigare lämnat sina uppdrag som ledamöter. Amanda Evertsson och Martin Sander som tidigare fungerade som suppleanter har på årsmötet valts in i styrelsen som ordinarie ledamöter. Erik Andersson och Åke Wrigfors blev omvalda, Anette Evertsson blev invald i styrelsen. Ines Bergander och Inger Fransson sitter kvar.

Styrelsen jobbade med 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vice ordförande Ines Bergander fungerade som sammankallande till styrelsemöten.

Martin Sander skapade en grupp på Facebook för Edshults samhällsförening. Edshultsbor och andra personer med anknytning har möjlighet att bli medlem. Gruppen används för att kommunicera information och tanken är att kunna få respons och åsikter från föreningens medlemmar som inte sitter med i styrelsen.

Den 10 oktober 2021 bjöd samhällsföreningen på en barnfilm med saft och popcorn i Edshults församlingshem. Cirka 20 deltagare tittade på ”Vaiana” (Disneyfilm) och njöt av tilltugget. Några familjer tog tillfället för en gemensam promenad ner till Mycklaflon efter stillasittandet.

Börje Gustafsson har varit i kontakt med styrelsen angående sitt slipsmuséum. Han går med tankar om att skänka slipsarna (muséet) till föreningen. Vi i styrelsen diskuterar möjligheterna.

Samhällsföreningen är i kontakt med Eksjö Kommun angående Sandens badplats. Några förbättringar står på vår önskelista: bland annat slår vassen, fräscha upp omklädningshytten, göra i ordning parkeringen, mm.

Förra årets (1 mars 2021) uppskattade slalomåkning i Valbacken skulle upprepas den 10 februari 2022. Tyvärr blev det inte mer än 2 skidåkare plus 4 åskådare. Såklart funderar vi i styrelsen om ”varför?”.

Styrelsen har kommit överens om att ge en bebisfilt av ull med brodyr ”Edshultsbor” till alla bebisar födda de senaste två åren och såklart till bebisar som födds i framtiden i Edshults samhället.

Föreningen har skaffat ett Swish nummer: 123 384 03 03 som kan användas för betalningar i olika sammanhang.